Mater Sapientiaengels

Voorkant proefschrift

Onderwerp van het proefschrift

Het geestelijke moederschap en het moederschap van God zijn sleutelbegrippen in de visie van de kerkvader Augustinus op het mystagogisch proces, waarin de mens ingevoerd wordt in het geheim van God. English: Spiritual motherhood and divine motherhood are key concepts in the works of Augustine in the context of mystagogy, the process by which human beings become initiated into the mystery of God.

Sleutelbegrippen

  • goddelijk moederschap
  • moeder Wijsheid
  • geestelijk moederschap
  • mystagogie
  • Monnica
  • de vriendin van Augustinus