Mater Sapientiaengels

Voorkant proefschrift

Belangrijke conclusies

Deze studie laat zien hoe belangrijk de wijsheidschristologie en – theologie was voor Augustinus’ visie op geloofsinitiatie en daarmee vestigt zij de aandacht op een theologische benadering die in de latere theologische en spirituele ontwikkelingen van het christendom is ondergesneeuwd. De vondsten en inzichten van dit onderzoek op basis van een omvattend en systematisch onderzoek naar de symboliek van het moederschap in het werk van Augustinus zijn niet alleen van belang voor Augustijnse studies maar leveren ook een belangrijke bijdrage voor de studie van spiritualiteit en mystagogie.