Mater Sapientiaengels

Voorkant proefschrift

Belangrijke aanbevelingen

Dit onderzoek laat zien dat het concept en de praktijk van initiatie in het christelijke geloof niet alleen beschreven en verstaan dienen te worden in termen van de maieutiek, zoals vaak gebeurd in hedendaagse benaderingen van mystagogie. In Augustinusí interpretatie van christelijke initiatie zijn de geestelijke moeder en de leerling (myste) beiden subject in het mystagogische proces. Bij de christelijke initiatie gaat de leiding uit van de heilige Geest die op beiden betrokken is, terwijl in de maieutiek de vroedvrouw leiding geeft aan het mystagogisch proces van de leerling (myste). Augustinus gebruikte de symboliek van het moederschap breder, ook in relatie tot vormen zoals de kerk als gemeenschap en de Schriften. Ze vervullen allen een mystagogische functie bij de initiatie tot het christelijke geloof. Door de analyse en bespreking van deze rijkdom aan moederlijke symbolen in Augustinusí werken, geeft deze studie een vernieuwende impuls aan het hedendaags mystagogische onderzoek en praktijk.